Om loopen

Olika lägen loopar kan vara i - original och kopior
Olika lägen loopar kan vara i - original och kopior En loop som du själv bygger blir en originalloop. Den kan du publicera i alla bibliotek, eftersom du &q...
Tis, 5 jan., 2021 at 1:42 E.M.
Vad är en lärloop?
Vad är en lärloop? En lärloop kan närmast beskrivas som en interaktiv tankekarta som innehåller arbetsmaterial för ett arbetsområde, antingen i ett ämne el...
Tors, 22 Okt, 2020 at 6:15 E.M.
Vad är en hubb?
Vad är en hubb? En hubb är en samlingsplats där det finns plats för upp till 8 noder. I hubben kan du skriva en text som förklarar för eleven vad som ska h...
Tors, 22 Okt, 2020 at 6:16 E.M.
Vad är en nod?
Vad är en nod?  Det finns 10 olika noder, med olika funktioner, som eleverna lär och kommunicerar genom. Läraren som bygger loopen fyller noderna med mater...
Tors, 22 Okt, 2020 at 6:21 E.M.
Vad är en lärväg?
Vad är en lärväg? Lärvägarna är de grå linjerna som binder samman hubbarna i loopen. Det är lärvägarna som eleverna följer genom loopen. Men en loop kan oc...
Tors, 22 Okt, 2020 at 6:22 E.M.
En streckad lärväg
En streckad lärväg En streckad lärväg signalerar till eleverna att materialet som ligger i noderna vid hubben som den streckade linjen leder till är frivil...
Tors, 22 Okt, 2020 at 6:24 E.M.