Din skolas inställningar

Lägg till en bild som symboliserar skolan
Lägg till en bild som symboliserar skolan Som administratör för din skola i Loops kan du välja en bild som symboliserar skolan och lägga till den under Ins...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:15 E.M.
Redigera skolans namn
Redigera skolans namn Som administratör för din skola i Loops kan du redigera skolans namn, det som alla deltagare ser uppe i listen. Du klickar på Skolans...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:16 E.M.
Ändra eller lägg till kommun/stad för er verksamhet
Ändra eller lägg till kommun/stad för er verksamhet Om du skapat din organisation före 2021 så har du inte fått frågan medan du skapade den, då kan du läg...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:16 E.M.
Bestäm språk för e-post utskick från din Loopsorganisation
Bestäm språk för e-post utskick från din Loopsorganisation Som administratör för din skola i Loops kan du bestämma vilket språk dina kollegor och elever sk...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:17 E.M.
Lägg till en egen support-melj för er skola
I sidfoten på Loops så finns det en möjlighet att ta kontakt för att få support. Om någon klickar där så kommer ett mejl upp med en adress till Loops suppor...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:17 E.M.
E-post till eleverna då en loop startas
E-post till eleverna då en loop startas Du kan välja om eleverna ska få ett mejl varje gång en ny loop startas, eller om du föredrar att de inte får det. K...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:17 E.M.
Lärares behörighet att lägga till och ta bort användare
Lärares behörighet att lägga till och ta bort användare Som administratör för din skola i Loops kan du välja om dina kollegor/medarbetare ska kunna lägga t...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:17 E.M.
Lärares behörighet att skapa och redigera grupper
Lärares behörighet att skapa och redigera grupper Som administratör för din skola i Loops kan du välja om dina kollegor/medarbetare ska kunna skapa och edi...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:18 E.M.
Lärares behörighet att ge eleverna ett nytt lösenord
Lärares behörighet att ge eleverna ett nytt lösenord Som Loops-administratör för din skola kan du välja om dina kollegor ska ha rätt att ändra sina elevers...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:18 E.M.
Bestäm om eleverna ska få bygga loopar
Bestäm om eleverna ska få bygga loopar Som administratör kan du bestämma om eleverna ska ha möjlighet att bygga egna loopar. Det gör du under organisatione...
Mån, 14 juni, 2021 at 6:19 E.M.