Elevens Uppdragslista

I varje loop så bildas det en Uppdragslista åt dig som elev som innehåller arbetet du har att genomföra i loopen. Du kan gå till de olika noderna direkt från listan för att arbeta med dem och lämna in dina svar. När en nod är klar så kommer det en liten grön bock på den. På de gula och rosa noderna kommer bocken direkt då du angett att du är klar med noden, eftersom det inte är något svar som lämnas in i dem. I de blå, gröna och lila noderna är det läraren som ger eleven avcheckningsbocken genom att godkänna arbetet. Du får också rosa notisprickar både i listan och på kartan om läraren eller en klasskamrat skrivit en kommentar till dig.