Elevens oppdragsliste

I hver loop blir det laget en oppdragsliste for elevene med arbeidet de skal fullføre. De kan gå til de forskjellige nodene direkte fra listen for å jobbe med dem og sende inn svarene.

Når en node er klar, vises en liten grønn hake på den. På de gule og rosa nodene vises krysset umiddelbart når eleven har indikert at han er ferdig med noden. Det sendes ingen automatiske svar om dette, eleven må derfor signalisere det selv. I de blå, grønne og lilla nodene er det læreren som gir eleven avkrysningsruten ved å godkjenne arbeidet.

Elevene får også rosa prikker både i listen og på kartet hvis læreren eller en klassekamerat har skrevet en kommentar til eleven.