Godkänna alla elever i en uppgift på en gång

Ibland passar det bra att godkänna alla eleverna som lämnat in svar vid en nod på en och samma gång. Det gör du genom att klicka på noden i listan med Uppgifter och sedan Acceptera alla.