Godkänn en elevs uppgift

När en elev har lämnat in en uppgift så ser du det genom att du får en notis vid elevens namn. När du klickar på namnet så ser du listan med aktiviteter som eleven har att genomföra i loopen. De som är inlämnade är mörkgröna till färgen. Klicka på den uppgift du vill se svaret på och om allt är som förväntat så Accepterar och låser du inlämningen. Då får eleverna en liten grön bock på sin karta och Uppdragslista.