Gör loopen aktiv

När du landar in på lärarpanelen är loopen fortfarande Privat, det är bara du som ser den. Tanken är att du ska kunna förbereda allt, starta upp lektionen och i precis det ögonblick du vill, välja att aktivera loopen. 

När du gjort det så kan dina elever gå in i den och börja sitt arbete. Det är när det står “Igång” i loopens förloppsindikator som den är aktiv för eleverna. Du kan givetvis aktivera loopen i förväg om det inte gör dig något att eleverna kan börja kika i den innan lektionen.