Gjøre loopen aktiv

Når du kommer til lærerpanelet, er loopen fortsatt privat og bare du ser den. Tanken er at du skal kunne forberede alt, starte leksjonen og i akkurat det øyeblikket du vil, velge å aktivere loopen.

Når du har gjort det, kan elevene gå inn i den og starte arbeidet. Det er når det står Pågår i loopens fremdriftsindikatorer at den er aktiv for elevene. Du kan selvfølgelig aktivere loopen på forhånd hvis du vil at elevene kan begynne å se på den før leksjonen begynner.