Använda talsyntes

Som elev kan du välja att lyssna på texter i Loops. Det finns två sätt att välja på. 

1. Klicka på de tre streckan som symboliserar ljud uppe i kanten på nodpanelen. Då får du hela texten uppläst.

2. Markera en bit text och klicka på playknappen, så läses just den textbiten upp.