Bruk talesyntesen

Som student kan du alltid velge å lytte til teksten i Loops. Du klikker enten på ikonet øverst på siden, eller du merker bare en del av teksten og klikker på avspillingsknappen.