​Hitta med läroplan

Sökvägar i det allmänna biblioteket

Det finns tre olika sätt att söka fram loopar i det allmänna biblioteket: hitta med ämne, hitta med läroplan eller frisöka.  

Hitta med läroplan

Du kan också söka med hjälp av läroplanen. Då klickar du först på Hitta med läroplan och väljer stadie och ämne. Sedan bockar du för vilka förmågor och vilket centralt innehåll du vill att loopen ska innehålla. Här kan du också lägga till fler ämnen och på så sätt även hitta de ämnesövergripande looparna. Klicka sedan på Sök. Då dyker de loopar upp som stämmer överens med kriterierna du valt.