Hitta med ämne

Sökvägar i det allmänna biblioteket

Det finns tre olika sätt att söka fram loopar i det allmänna biblioteket: hitta med ämne, hitta med läroplan eller frisöka.  

Hitta med ämne

Klicka på Hitta med ämne så får du upp en meny över alla ämnen som finns. Börja med att välja stadie, exempelvis årskurs 4-6, för att anpassa urvalet. Sedan väljer du det ämne som du är intresserad av. Då kommer alla loopar upp som tillhör just det ämnet inom årskurs 4-6.