Intresseväckande inledningstext

I loopens startpanel finns ett utrymme där det står att du har 200 tecken på dig att skriva en intresseväckande text som också gärna får var informativ. Texten kommer att visas för dina elever när de startar upp loopen, men har också till syfte att väcka intresset hos kollegor som söker efter loopar i biblioteket, där texten syns i starten av loopen, om du väljer att publicera din loop. Om du inte publicerar loopen så kan du skriva helt och hållet till dina elever och du kan också göra texten längre om du vill.