Interessant innledningstekst

Interessant innledningstekst

I loopens startpanel er det et mellomrom der det står at du har 200 tegn til å skrive en interessant tekst som også gjerne er informativ. Teksten vil bli vist for elevene dine når de starter loopen, men har også som mål å vekke interessen til kolleger som søker etter looper i biblioteket, der teksten er synlig 

(i begynnelsen av loopen, hvis du velger å publisere den). Hvis du ikke publiserer loopen, kan du skrive helt og holdent til elevene dine; du kan også gjøre teksten lengre hvis du vil.