Koppla loopen till läroplanen

Du kan välja att koppla din loop till läroplanen. På så sätt kan du vara tydlig gentemot eleverna kring vilka förmågor de arbetar med att utveckla och vilket centralt innehåll ni kommer att arbeta med. Om du publicerar din loop i biblioteket så blir läroplanskopplingen ett av de sätt som andra lärare kan söka upp din loop genom. Du går till Startpanelen och klickar på Koppla till läroplanen. Där lägger du till det eller de ämnen som du vill koppla och väljer de förmågor och det centrala innehåll som du vill ha med.