Publicera i det allmänna biblioteket

Om du har byggt en loop som du vill dela med dig av så får du väldigt gärna publicera den i Loops allmänna bibliotek så att den kommer till glädje för andra. Alla lärare i Sverige, som har Loops, kan se och använda din loop om du väljer att publicera den. Innan den blir offentlig så kikar en pedagog, anställd av Loops,  som undervisar i samma ämne som du igenom den och ger dig respons. Ofta handlar responsen om att du behöver förtydliga mindre saker i din loop (som kanske varit självklara för dig) så att loopen blir tydlig och enkel att förstå och använda för andra. I varje ämne för åk 4-9 finns det också terminsplaneringar att ta del av, där den pedagog som är ämnesansvarig ger ett förslag på hur looparna kan användas.

Första gången du publicerar i biblioteket så skapar du en profil som visas i Biblioteket, då andra lärare tittar på dina loopar.