Sök med fritext

Sökvägar i det allmänna biblioteket

Det finns tre olika sätt att söka fram loopar i det allmänna biblioteket: hitta med ämne, hitta med läroplan eller söka med fritext.  

Sök med fritext

Du kan söka fritt i sökfältet. Det gör du om du vet vad du vill att loopen ska handla om, men du vill ha en bred sökning. De loopar som har ordet du sökte på i loopens namn, listas överst. Nedanför dem kommer de loopar där ordet förekommer i den beskrivande texten eller inne i loopen. Att söka fritt blir ett smidigt sätt att leta på när man bara vet ungefär vad man är ute efter. Med frisökningen får du upp loopar från alla stadier blandat.