Vad är en hubb?

En hubb är en samlingsplats där det finns plats för upp till 8 noder. I hubben kan du skriva en text som förklarar för eleven vad som ska hända vid just den hubben. Du kan se hubbtexterna som ett sätt att berätta loopens berättelse för eleverna. Du kan välja att göra dem i text, men också i filmformat om du vill bli en tydlig berättare. Du väljer också hur mycket du betonar vilka förmågor som de arbetar med vid hubben och din bedömning.