Vad är en nod?

Det finns 10 olika noder, med olika funktioner, som eleverna lär och kommunicerar genom. Läraren som bygger loopen fyller noderna med material såsom egna texter, filmer och uppgifter och allt intressant material du kan länka in från nätet. Det finns gula noder där eleverna enbart tar del av material, rosa som är självrättande quiz, ljusblå där eleven kommunicerar enskilt med läraren och gröna där eleven kommunicerar med andra elever i loopen. Läs mer om de olika nodernas funktionalitet i artikeln ”Loops 10 noder”. Eller gå till loopen Bygg en lärloop som finns i biblioteket och se exempel på hur var och en av noderna används.