Arbetsordning för noderna

Eleverna arbetar alltid med noderna vid en hubb från klockan 12, och varvet runt, medsols.