Lägg ut en ny hubb

Ta tag i nålen på hubben och dra en linje åt sidan för att lägga ut nästa hubb. Där du släpper, där hamnar den nya hubben. Du kan när som helst flytta runt hubbarna och ta bort och lägga till lärvägar.