E-post till eleverna då en loop startas

Du kan välja om eleverna ska få ett mejl varje gång en ny loop startas, eller om du föredrar att de inte får det. Klicka i eller ur bocken i rutan.

Gå till din skolas namn i den övre listen, klicka sedan på Organisationsinställningar för att nå vyn nedan.