Lärares behörighet att lägga till och ta bort användare

Som administratör för din skola i Loops kan du välja om dina kollegor/medarbetare ska kunna lägga till och ta bort lärare och elever i Loops. Det gör du under organisationens inställningar. Klicka på skolans namn och välj Organisationsinställningar, bocka i eller ur möjligheten för kollegor/medarbetare att lägga till och ta bort användare i Loops.