Gör till administratör

Som administratör för din skola i Loops kan du välja att tilldela en kollega administratörsrättigheter. Klicka på symbolen för organisationen och på rubriken Deltagaradministration, välj sedan Lärare. Leta upp läraren i listan och klicka på hens namn. Klicka sedan på “Gör till Administratör”.