Importera användare efter att ha satt upp en SSO, för att förbereda för användarna

Om du har sat upp en SSO-lösning kanske du vill förbereda upplevelsen för eleverna i Loops innan de har loggat in första gången. Då kan du välja att också importera dem till systemet. Det ger dig möjlighet att till exempel starta en loop och bjuda in rätt grupp till den, så när eleverna loggar in första gången kommer loopen redan att ligga på Startsidan.

Läs mer om hur du importerar användare i artikeln Importera alla elever (och lärare) på en gång.

I detta speciella fall behöver du inte fylla i hela mallen. Du kan utelämna lösenord och roll (om du redan har satt upp roller in i din SSO-lösning).