Importera ytterligare elever och/eller lärare vid ett senare tillfälle

Du kan när du vill välja att importera ytterligare elever eller lärare till Loops genom importfunktionaliteten. Du gör på samma sätt som du gjorde första gången. Den enda skillnaden är att du bara lägger med de nya deltagarna som du vill bjuda in till Loops i ditt excelark inför importen. Du kan precis som tidigare också välja att dela in de nya eleverna och lärarna i grupper redan i importen. Om du vill påminna dig om hur importen går till så läs mer om det i artikeln Importera alla elever (och lärare) till Loops på en gång.