Lärares behörighet att ge eleverna ett nytt lösenord

Som Loops-administratör för din skola kan du välja om dina kollegor ska ha rätt att ändra sina elevers lösenord. Du gör detta i inställningarna för din organisation. Klicka på skolans namn och välj Organisationsinställningar, markera eller avmarkera rätten för kollegor att skapa och redigera grupper.