Lärares behörighet att skapa och redigera grupper

Som administratör för din skola i Loops kan du välja om dina kollegor/medarbetare ska kunna skapa och editera grupper med andra lärare och elever i Loops. Det gör du under organisationens inställningar. Klicka på skolans namn och välj Organisationsinställningar, bocka i eller ur möjligheten för kollegor/medarbetare att lägga till, ändra och ta bort grupper.