Lärarhandledning i hubben

I hubbpanelen, nedanför platsen där du väljer bild finns det utrymme för en lärarhandledningstext. Det är en text som eleverna inte ser. Du kan skriva den till dig själv, om du exempelvis byggt en stor loop och vill påminna dig om att skapa grupper som eleverna arbetar i vid just den här hubben, eller att du ska skapa inloggning till klassen i en digital resurs som ni ska arbeta med. Om du väljer att dela med dig av din loop till andra i Loops olika bibliotek så är det väldigt bra om du skriver korta texter till den lärare som lånar loopen i varje hubb. Kanske finns det en genomgång du brukar ha som du vill nämna, eller en extra resurssida som du vill länka till?