Loops 10 noder och hur de funkar (för lärare)

Loops 10 noder och hur de funkar

De olika färgerna som noderna har symboliserar att de har olika funktion.

Gult, information genom olika medier. Inget postas in.

Blått, enskilda uppgifter.

Grönt, gruppuppgifter.

Rosa, quiz som är självrättande.

Lila, utvärdering av loopen.

Artikel

Artikel – I artikeln finns ofta en blandning av text som du som lärare själv skriver och media som du länkar in eller lägger upp själv. Materialet bäddas in på ett snyggt sätt så att en artikel med blandad media bildas. I artikeln tar eleven del av informationen utan att någon uppgift ska genomföras.

Begreppslista

Begreppslista – En begreppslista använder du för att lyfta fram viktiga begrepp och deras beskrivningar. Genom begreppsnoden kan du försäkra dig om att eleverna förstår de ämnesspecifika orden i varje lärloop. Du kan också använda noden för översättning av glosor, synonymer eller motsatsord. Den följs gärna av ett begreppsquiz där eleverna kan testa vad de har lärt sig.

Uppgift

Uppgift – Med noden som heter uppgift är det en enskild uppgift som skapas. Det betyder att när eleven svarar på uppgiften så ser du som delat ut lärloopen svaret, men inte de andra eleverna i klassen. Därför är uppgiftsnoden lämplig då du har en mer omfattande uppgift som du vill ge enskild respons på till eleven. Eleven kan, som alltid svara med olika medier och det kan du också.

Loggbok

Loggbok – Loggboken är främst skapad för att man ska kunna följa en lärandeprocess under ett längre arbete. I loggboken kan eleven beskriva sitt arbete, sina reflektioner och sina beslut i många steg och på ett tydligt sätt. Du ser vad eleven postat in vid varje tillfälle och kan ge relevant feedback under lärandeprocessen.

Frågor och svar

Frågor och svar – Om du har flera frågor du vill ha svar på, korta eller mer omfattande, så blir det enklare för eleven att besvara dem i Frågor och svar-noden. Där numreras varje fråga och du kan tydligt och enkelt ge respons vid varje inlämnat svar.

Gruppuppgift 

Gruppuppgift – I en gruppuppgift får eleverna i respektive grupp en gemensam yta att skriva på. De kan samla material till ett grupparbete, skriva vidare på varandras texter eller sammanfatta en gruppdiskussion. Du måste dela in eleverna i grupper innan de kan börja arbeta i gruppuppgiften. Det är en elev i taget som kan klicka på svara, testa lite, så ser ni hur det funkar.

Anslagstavla

Anslagstavla – I anslagstavlan får varje elev en egen svarspost där de kan bidra med sina tankar kring en fråga, posta in en förklarande film kring ett visst område eller vara med och planera nästa hubb i lärloopen. Anslagstavlan ger dig möjlighet att bjuda in eleverna att påverka innehållet i undervisningen på ett konkret sätt. Man kan också kommentera på varandras poster och ge feedback på det som postats in eller lösa uppgifter man skapat till varandra. Alla elevers röster blir hörda i anslagstavlan på ett jämlikt sätt.

Quiz

Quiz – I quizet skapar du frågor med färdiga svarsalternativ. Ett quiz kan användas som formativ avstämning, som repetition, eller som en kunskapskoll inför ett nytt arbetsområde. Du bestämmer om eleven kan göra quizet en eller flera gånger.

Begreppsquiz

Begreppsquiz – Om du gjort en begreppslista kan du importera den direkt så skapas ett quiz av den. Du kan även använda noden för att para ihop andra saker, som mattetal eller glosor och dess översättning.

Utvärdering

Utvärdering -I utvärderingsnoden kan eleven reflektera över sitt lärande i lärloopen genom att svara på dina frågor kring arbetet. Här visas också de förmågor som du kopplat till lärloopen. Syftet med det är att eleven ska kunna se sitt eget lärande tydligare. Du kan i din tur ge respons på elevens svar och då är man så nära ett summativt omdöme som vi kommer i Loops.