Skapa eget material till din loop

I loopen Bygg en lärloop finns det en välfylld nod som berättar mycket om hur du kan skapa eget material till din loop.