Använd material som andra skapat när du bygger din loop

I loopen Bygg en lärloop finns en välfylld nod som berättar om hur du kan gå tillväga för att hitta användbart material till dina loopar på nätet.