Som Administratör se en översikt över en elevs arbete i Loops

Du som är administratör i Loops har möjlighet att göra dig en bild av vad en elev arbetar med i samtliga ämnen, via skolans Adminsidor, medan de som enbart har lärarbehörighet bara kan se vad eleverna arbetar med i just de loopar som hen själv har delat ut till dem (under Min elevöversikt).

Om du vill se översikten över en elevs arbete så klickar du på din skolas namn uppe i listen, går till Deltagaradministration, klickar på valet Elever och sedan på en utvald elevs namn. Du kan också söka upp en specifik elev via sökfunktionaliteten. Då visas en lista likt den nedan.