Aktivt konto 

Ett aktivt konto har den person, lärare eller elev, som är knuten till en skola som har ett avtal med Loops. Läs under rubrikerna lärarkonto och elevkonto vilka möjligheter det ger.