Testkonto

Den som vill prova Loops gratis kan göra det i 45 dagar genom att själv gå till loops.education och skapa ett testkonto. Då sätter systemet upp ett lärartestkonto och skapar en organisation till det. Man kan säga att läraren får en egen skola och möjlighet att bjuda in elever. Eftersom läraren startat upp skolan blir hen också administratör i organisationen med de rättigheter det ger (läs mer under rubriken Administratörskonto). Många av inställningarna är dock inte så relevanta under en 30-dagars testperiod med en begränsad mängd elever. Elevernas konton knyts till skolan och ingår på så sätt i samma testperiod som lärarens konto. Lärare som har testkonto har full behörighet i Loops under 30 dagar. Läs mer om vad det innebär under rubriken Lärarkonto. När perioden på 30 dagar gått ut omvandlas lärarens konto till ett Gratiskonto om läraren inte under perioden tagit kontakt med oss på Loops och ingått ett avtal.