Fler användbara fördjupningsloopar

Spelifierat lärande i Loops

Den här loopen handlar om hur du kan skapa spelifierad undervisning med Loops. Vi visar på enkla och mer avancerade möjligheter genom bland annat exempel från olika loopar.

Loops och designparametrarna

Den här loopen berättar om Designparametrarna som vi tog fram precis i början då vi skapade Loops. Vi har reviderat dem tillsammans med våra användare vid ett par olika tillfällen och de har visat sig vara nyttiga att ha i bakhuvudet då man bygger lärloopar. I början av loopen presenterar vi också Loops analysmodell, som kan vara intressant att spegla sina loopar i.

Inkludering med Loops

I den här loopen kan du ta del av våra användares tankar om hur man kan använda Loops i ett inkluderande arbete med eleverna. Vi har samlat ihop deras idéer vid hubbar som riktar sig mot olika målgrupper. Vi inleder loopen med att berätta om den anpassning som finns i Loops och bra verktyg att använda.

Digitala resurser i alla ämnen

Vi har byggt den här loopen för att spara tid åt dig. I loopen kan du hitta användbara resurser i ditt eller dina ämnen, men också verktyg som går bra att använda oavsett vilket ämne du undervisar i. Alla verktygen passar bra att använda ihop med Loops.

Loopsfilmer

I den här loopen hittar du alla filmer som vi på Loops Education producerat då vi byggt lärloopar. Ca 400 stycken. Om du vill använda filmerna i dina egna loopar så gör gärna det!

Vad är Loops?

I den här loopen beskriver vi Loops som helhet. Vi länkar till intervjuer med våra kunder och till material inne i Loops som är bra exempel. Loopen ger en inblick i hur Loops kan användas och vilka möjligheter läromedlet ger. 

Skolutveckling med Loops

I lärloopen Skolutveckling med Loops kan ni som kollegium arbeta vidare med Loops ur ett utvecklingsperspektiv. Där ger vi konkreta tips på hur rektor och pedagoger kan sätta tydliga mål för vad man vill att Loops ska göra för avtryck i verksamheten och för skolans utveckling. Och hur man rent praktiskt gör för att förflytta sig i den önskade riktningen med hjälp av lärloopar och gemensamma tydliga förväntningar.