Olika konton och dess behörigheter

Det finns tre olika användarkonton i Loops. Elevkontot, där du enbart interagerar som elev, Lärarkontot, där du agerar som lärare, men även kan vara deltagare/elev i loopar och Administratörskontot, där du är administratör för en organisation. Du har samma behörigheter som en lärare i grunden, men också möjlighet att göra inställningar som gäller hela organisationen, samt att administrera organisationens bibliotek. De olika kontotyperna kan också befinna sig i olika tillstånd. Det kan vara ett testkonto, ett aktivt konto, ett gratiskonto, ett avslutat konto eller ett raderat konto.