Uppdateringar i Loops, januari 2021

Enklare och tydligare

Vi har sorterat om och förenklat sidorna där du arbetar som lärare i Loops, samt skapat en ny efterfrågad sida. När du kommer in i Loops ser du numera tre tydliga rubriker; Startsidan, Mina loopar och Min elevöversikt. Under dem hittar du de tre sidor (förutom biblioteket) som du kommer att röra dig mellan i Loops. Profilen hittar du numera under ditt namn. 

Som elev kommer du som tidigare att landa in på Startsidan där du hittar looparna du arbetar i. Om du har behörighet att bygga loopar så kommer du att se rubriken Mina Loopar, annars inte.  

På Startsidan är looparna markerade med en grön kant, för att påvisa att de är aktiva. Lärare kan välja mellan att se pågående loopar, loopar där hen är lärare eller deltagare eller avslutade loopar. Elever har bara att välja mellan pågående eller avslutade loopar. Allt för att göra det så enkelt som möjligt.

På sidan Mina loopar, som är din verkstad och ditt eget bibliotek, är looparna lite kantigare och har en blå linje runtom, för att skilja dem från de startade looparna. Du har nu flera sätt att sortera bland dina loopar, du kan exempelvis välja att se enbart dem du kopierat eller remixat. Du kan också enklare använda Samlingarna som ett mappsystem när du börjar att få många loopar i din lista. Gör valet Samlingar, så står det kvar till nästa gång du kommer hit och du möts av vyn där du sorterat dina loopar. 

Min elevöversikt är en helt ny sida där du kan söka på en enskild elev för att se alla loopar som hen arbetar med, där du är lärare. Du kan också se avslutade loopar. Looparna har en gul kant här och är betydligt mindre. Du kan söka upp en elev via hens klass eller direkt genom namnet. En snabb blick på looparnas framstegsmätare ger dig en uppfattning om hur det går för din elev med arbetet. Vill du kommunicera med eleven i looparna går du till Startsidan som vanligt.

Förstå Loops på egen hand

I samband med att vi byggt om har vi också tagit fram material som gör det möjligt för dig som Loopsanvändare att förstå hur allt funkar på egen hand. Vi har gjort en guide som fälls ut till höger på sidan första gången du kommer till en sida som är ny för dig i Loops. Om du klickar ner guiden så är den ihopfälld tills du väljer att öppna den igen. I guiden står det kortfattat vad som går att göra på just den sidan där du är. Du kan prova dig fram för att lära dig funktionerna, eller klicka på länken till våra nya supportsidor där vi lagt in ungefär 150 artiklar, illustrerade med enkla bilder som berättar hur du gör saker. Du kan söka på ett nyckelord och få fram flera förslag, eller leta dig fram via rubrikerna på sidan.

Ny i Loops

Vi har också skapat en ny upplevelse då man kommer in som ny användare i Loops. Dels finns guiden som vi berättat om tidigare, men vi har också lagt in uppmaningar att agera på, på de tre huvudsidorna. I uppmaningarna används de loopar vi har skapat för olika målgrupper där vi berättar hur Loops fungerar för just dem. Det finns en loop för elever med bland annat två filmer i som berättar hur de navigerar i Loops och vilka olika möjligheter de har att samarbeta och svara på en uppgift. I lärarloopen har vi lagt 4 filmer som täcker det en ny lärare behöver veta om hur Loops används, och loopen Bygg en lärloop är uppdaterad och ombyggd. Det finns också en loop där nya användare kan testa alla olika noder, Lär dig loopa. 

Tagit bort ett steg

En mindre förändring som vi också går ut med nu är att vi har tagit bort ett steg i processen då du delar ut och startar en loop. Nu kan den Startade loopen vara i tre stadier; privat, aktiv eller avslutad. Tidigare fanns ett förberedande stadium, mellan privat och aktiv, som många upplevde som förvirrande. Därför har vi tagit bort det. 

Flera olika lager av information som samspelar

Loops har tidigare varit ett alldeles för “tyst” system. Med den uppdatering vi gör nu så blir Loops betydligt mer kommunikativt och det finns olika lager av information i Loops som du kan använda i den mån du behöver. Vi vill att det ska vara enkelt att förstå Loops som ny användare, men det ska också vara enkelt som erfaren användare att påminna sig om funktioner efter en längre paus från Loops. 

I korthet kan man säga att guiden berättar vad du kan göra på varje sida, supportsidorna berättar hur du gör det och looparna vi hänvisar till ger dig ett varför genom att berätta om den pedagogiska bakgrunden. 

Vi hoppas att du ska trivas med det uppdaterade Loops och är som vanligt mycket tacksamma för feedback. Skriv direkt till vår support om du har åsikter om det vi byggt nu eller idéer kring hur Loops kan bli ännu bättre.