Bygge en ny loop

Gå til Mine looper-siden og klikk på Start Loop-knappen. Så begynner du å bygge en ny læringsloop. Hvis du er ny i Loops, kan du gjerne bruke Loops sin «Lilla guide» for å komme i gang med bygging. Hvis du vil fordype deg, kan du lese mer om hvordan du gjør det her på støttesidene eller i loopen Bygg en læringsloop, som du finner i biblioteket.