Kopi av loop

Når du klikker på Start loop-knappen, blir det tatt en kopi av loop du er i. Du kan ha gått til biblioteket og inn i en loop som er der, eller lagt inn en av dine egne looper under Mine looper. Uansett hvor du er, skjer det samme når du klikker på Start loop. En kopi av loopen blir tatt, og du begynner prosessen med å starte den opp med elevene dine. Det neste steget vil være å gi loopen et navn og bestemme om du vil sette en dato og la deltakerne fullføre loopen på egenhånd. Når du har gått videre fra popup-boksen der du gjør det, blir du tatt videre til lærerpanelet. Der inviterer du elevene til loopen og aktiverer den slik at elevene kan begynne å jobbe.