Eleven merker av en node som er klar

I nodene som er gule og rosa, skal ikke eleven legge ut et svar, men han kan indikere at arbeidet er fullført. Eleven klikker på knappen Ferdig når han har lest alt innholdet i noden. I Quiz-noden står det Rett opp på den tilsvarende knappen.