Elevenes gruppetilhørighet

Du kan se hvilke grupper en elev tilhører på siden Mine elever. Hvis du vil redigere gruppene, eller opprette nye grupper, gjør du det under administrasjonen av organisasjonen din. Du får tilgang til den via organisasjonsvelgeren eller en snarvei på siden Mine elever.