Avslutte looper

På hjemmesiden kan du se de aktive loopene, men også velge å se fullførte looper. Når du velger dette, vil du se en liste over alle loopene du har deltatt i økter i. Du kan se alt innholdet, både det i loopen og kommunikasjonen som har funnet sted. Det er fremdeles mulig å se filmer i avsluttede looper, men du kan ikke lenger kommunisere gjennom dem. Den funksjonen lukkes når loopen er avsluttet.

Hvis du som lærer ved en feiltakelse avsluttet en loop, kan du velge å gjenopprette den. Du gjør dette med samme knapp som du avsluttet loopen.