Godkjenne elevens oppgave

Når en elev har levert en oppgave, ser du det ved å motta et varsel ved siden av elevens navn. Når du klikker på navnet, vil du se listen over aktiviteter som eleven må fullføre i loopen. De som sendes inn er mørkegrønne. Klikk på oppgaven du vil se svaret på, og hvis alt er som forventet, godtar du og låser innsendingen. Da får elevene et lite grønt kryss på kartet og Oppgaveliste.