Invitere elevene til den distribuerte loopen

Når du har valgt å starte en loop og fortsette forbi det første steget, kommer du til lærerpanelet gjennom et popup-vindu. Der kan du se at det står Legg til+ like under overskriften Elever. Når du klikker der, vises et nytt popup-vindu der du skriver inn navnet på elevene en etter en, eller klassen (hvis du har opprettet klasser for skolen din i Loops). Hvis du skriver inn navnet på klassen, vil alle elevene dukke opp på en gang. Hvis du har en ny elev som ikke har en Loops-konto ennå, kan du invitere han/henne med en e-post, og deretter oppretter eleven kontoen selv.