Navigere i loopen

Når du skal navigere i en loop, er det noen forskjellige måter å gjøre det på. Hvis du klikker på en hub, åpnes hubpanelet, og der kan du velge å gå snarveier til de forskjellige nodene i den aktuelle huben ved å klikke på navn eller symboler. Du kan også gå til de andre hubene som er tilknyttet huben du er på, ved å klikke på hubens bilde eller navn.

En annen måte er å klikke direkte på nodene på kartet for å komme til dem, og komme mellom hubene ved å ta tak i kartet og dra det til siden slik at du får tilgang til huben du vil nå.