Navigere til neste node

Du kan komme til neste node ved å klikke i linjen nederst på noden du er i. Til høyre har du noden du trenger å gå til.

Til venstre har du huben du er på. Når du har jobbet med alle nodene rundt huben, er det bare symbolet for huben som er igjen. Tanken er at du skal klikke på den til du kommer til neste hub. Du kan også komme til neste node ved å klikke på den direkte i kartet.