Startet looper

Looper som er påbegynt finner du på hjemmesiden. En påbegynt loop er en kopi av en loop som ligger i biblioteket eller under Mine looper. Det er også fra de to stedene du som lærer kan starte looper. Noen ganger kaller vi en startet loop for en økt for å markere at den påbegynte loopen er aktiv i en viss periode og inneholder et antall deltakere som kan kommunisere med hverandre.