Student endrer et svar

Hvis du har sendt inn et svar, men finner ut at du vil legge til noe mer i det, klikker du på samme knapp som du gjorde da du sendte svaret. Den knappen sier nå Endre. Når du klikker der, kommer du tilbake til redigeringsmodus for svaret der du kan gjøre endringene og deretter lagre igjen.