Studentene forlater loopen på egenhånd

Du kan legge igjen loopen på egen hånd, hvis læreren som distribuerte loopen har tillatt det i innstillingene. Læreren kan velge mellom å la deg reise:

1. Når som helst.

2. Når du har jobbet med og fullført alle oppgavene

3. Når læreren har godkjent alle oppgavene.

Når innstillingen er gjort, vises en knapp som sier Forlate loop nederst til høyre i loop. Hvis du har oppfylt alle forhåndsinnstilte krav, kan du forlate loopen ved å klikke på knappen. Hvis ikke, får du en melding som forteller deg hvorfor du ikke kan forlate loopen ennå.